TERAKE on kiire, lihtne ja täpne tööaja mõõtmise abimees, mis aitab Sul jooksvalt täita vajaliku infoga põlluraamatut ning hoiab ettevõtte kulud kontrolli all. Terake säästab kasutajale suure hulga aega ja raha - masinakulud, tarvikud, materjalid ja tööaeg

TERAKE on kiire, lihtne ja täpne tööaja mõõtmise abimees, mis aitab Sul jooksvalt täita vajaliku infoga põlluraamatut ning hoiab ettevõtte kulud kontrolli all. Terake säästab kasutajale suure hulga aega ja raha - masinakulud, tarvikud, materjalid ja tööaeg

Kõik olulised andmed lisatakse töökäigus mobiilses seadmes, mis töötab ka offline’s!

Veebilehel  app.terake.eu saab alguses sisestada masinad, haakeriistad ja töötajad. Töötajatega tuleb siduda nende masinad, mida nad igapäevaselt kasutavad. Seejärel tuleb lisada üksuste juhid ehk agronoomid jt spetsialistid. Nendele juurde lisada töötajad, kes talle otseselt alluvad. Seejärel saab hakata põlde lisama – impordi otse PRIA'st. Juba saabki hakata lisama tööülesandeid, kus tuleb märkida juurde, mis masinad seda tööd teha saavad ning kas mõni materjal on ka selle tööga seotud.

Telefonis ÄPPi „kättejagamisel“ meestele, selgub kui lihtne on Terakest kasutada ja aega kokku hoida. Aktiivne tööaeg on paremini planeeritud ja ei kulu tühja.

Lihtsad 5 sammu täidavad jooksvalt põlluraamatu ja samaaegselt koguneb info tööajaarvestuseks samaaegselt salvestuvad mototunnid, kasutatud materjalid ja kogused.

Alustad masina valikust, seejärel valid töö ning järgmisena haakeriista. Neljas valik on põld, seda tuleb valida ainult siis, kui tööd tehakse põllu peale. Seejärel tuleb sisestada traktori mototunnid ning adblue ja vajadusel lisainfosse täpsustav kommentaar. Alusta tööga! Kui üks tööülesanne läbi saab, tuleb lõpetada eelnev töö ning salvestad traktori mototunnid.
Kui tööd tehakse põllu peal, siis on algus sama – tuleb valida masin, tööülesanne ja haakeriist. Neljandas etapis tuleb valida põld, kus tööd tegema hakatakse seejärel algus mototunnid ning tööd alustada. Töö lõpetamisel tuleb valida materjalid (kui on tehtud töö materjalidega) lisada sinna õige materjali nimetus ning kulunud kogus. Seejärel suunduda töö lõpetamisele ning kirjutada lõpu mototunnid ning vajadusel lisainfosse täpsemad kommentaarid.

Terake annab täpsed vastused kõigile küsimustele – KAS, KES, KUS, KUHU, MIDA, MILLEGA, MILLEKS, KUI PALJU JA KUI KAUA JA PALJU VEEL!

Reaalinfo - iga Töö detail on avatav ja muudetav ehk võimalik vaadata millisel põllul hetkel ollakse ja kas töö protsessid on õiged või näiteks kus märgiti töö algus ja lõpp,

Detailvaade – ülevaade vabalt valitud perioodi töödest ja samuti võimalik teha muudatusi ja parandusi töötajate

Kinnitamisvaade – nähtaval ja kinnitamiseks valmis olevad tööd 

Lõpetatud tööde vaade 

Aruandluses palju erinevaid võimalus:

Tehtud tööd + materjalikulu aruanne + kütuse tankimise aruanne + põllud ja masinad kaardil

Materjalikulude vaade annab võimaluse filtreerida kõik kulud vastavalt objektile või kulutuurile. Näiteks väetise kulu kultuurile oder või põllumaale nr 1 või Töö tegija või masina kohta jpm. 

Põlluraamat – PRIA tingimustele vastav ja täpne ning mugav reaalajas täidetav põlluraamat kajastab põllul tehtud tööd, kasutatud materjalid ja väetiste kasutamise aruanne. 

Küsi erinevaid administreerimisvõimalusi ja seadeid vastavalt ettevõtte spetsiifikale ja vajadustele.