Järgnevalt mõningad üldised väited, mis kehtivad kõikide farmide kohta. Odava ja kvaliteetse silo tegemine on tasuva majandamise nurgakivi!
Halva silo tootmine maksab täpselt sama palju kui hea silo tootmine. Silokvaliteet on mõjutatav muuhulgas õige niitmisaja valikuga, lühema ajaga niitmisest silokatmiseni, hekslipikkuse ja kinnisõitmisega. See ei pea tingimata olema seotud suuremate silotoodangukuludega. Igal juhul peab halba silo kompenseerima suurema jõusöödatarbega (kulud), mis peale selle kahjustab looma tervist (loomaarsti- ja reproduktsioonikulud). Maksimaalne koresöödakvaliteet on eelduseks, et vähendada jõusöödakulusid kilogrammi piima tootmiseks ja lehmade tervise hoidmiseks. Liiga kõrgetest jõusöödakuludest võib järeldada, et sellega tasakaalustatakse silo vähest energia- ja proteiinisisaldust. Kuna seda saab teha lehma kahjustamata ainult mingi kindla piirini, võib oletada, et farmides on tõsised terviseprobleemid.