Detailne aruandlus paari klikiga

ARUANDLUS

Detailne aruandlus paari klikiga

·       Saa kompaktne ülevaade planeeritud ja kasutatud ajast, mida saad lugematutel viisidel filtreerida.

·       Detailne aruandlus: tööaja vaade, materjalikulu vaade, masinad ja objektid kaardil, transport ja kütus.

·       Kõiki aruandeid saad filtreerida ja grupeerida kasutajate, objektide, kulukohtade, ja teiste tunnuste järgi.

·       Kõik aruanded on filtreeritavad algandmeteni välja.

·       Nii töö- kui ka kuluaruannetes saad võrrelda eri perioode, et näha, kuidas tulemused aja jooksul muutunud on.