Põllutööde planeerimise juures luuakse kombinatsioon plaaniaasta ja töö tüübi (kündmine, külvamine, väetamine, ...) kohta, nimetame seda kombinatsiooni edaspidi põllutööks.


Põlde saab grupeerida vabalt valitud tingimuse alusel.


 Üks põld saab samaaegselt kuuluda mitmesse gruppi. 

Põllutööde planeerimise juures luuakse kombinatsioon plaaniaasta ja töö tüübi (kündmine, külvamine, väetamine, ...) kohta, nimetame seda kombinatsiooni edaspidi põllutööks.

Samm 2. Määra põllud ja lisa materjalikulud

Iga selliselt loodud põllutöö juurde saame kinnitata põllud. Põldude kinnitamine toimub kas ükshaaval või läbi eelnevalt loodud grupi.

Põllutöö juurde saab kinnitada kulumaterjalid ja kulunormi.
Selliselt defineeritud põllutöö saab lisada kalendrisse.

Või vali järgmised nupud alamenüüs või Põllutööde valikus

Kalendrisse lisamisel luuakse põllutöö kohta plaan, mille külge omakorda on võimalik kinnitada masin, haakeriist, töö tegija.
NB! Kui töö on lisatud kalendrisse, ei arvestata enam hilisemate muudatustega põllutöö enda tingimuste muutmise juures - plaan jääb paika selle hetke seisuga, kui ta kalendrisse lisati. See annab võimaluse plaani juures juba konkreetsete põldude andmete korrigeerimiseks ja täpsustamiseks - näiteks kulunormide muutmine.

Kalendrisse lisamise juures (Põllutööde kalendrivaade) on näha defineeritud põllutööd. Vajutades konkreetse põllutöö lingile, kuvatakse põllud, mis ei ole kalendrisse lisatud.
Kalendrisse lisamiseks tuleb tähistada (märgitud linnukesega) vastav põld, seejärel vajutada soovitud päevale päisele kalendris. Valitud põllud on nüüd selle päeva plaanis.
Kalendrisse ilmub juurde koheselt ka muutmise link (pliiatsi ikooniga), mille abil saab plaani täiendada (lisada masin, töötaja jne).

Plaani eemaldamiseks kalendrist, tuleb vajutada 'X' ikooniga lingile vastava plaani juures. NB! Eemaldada saab neid plaane, mille alusel ei ole veel töid alustatud.

Plaanidele hulgi parameetrite määramine

Kalendri ülal on nupp "Määra märgitud plaanidele parameetrid".

Põllutööde kalendervaates on lisatud igale plaanile kalendris valikut võimaldav checkbox.

Need plaanid tuleb linnukesega valida, millele "hulgi" töötajat, masinat, haakeriista või kommentaari lisada soovitakse.

 
Lisamise juures tuleks silmas pidada seda, et lisatakse terviklikult - näiteks kui eelnevalt on osadele valikutele masin lisatud ja nüüd määratakse uuesti parameetrid masinat valimata, siis nende plaanide juurest eelnev masin eemaldatakse (valimata = valik on null)