Söötmise korraldamise reeglid seitseme lihtsa ja üldise printsiibina, mida lehmade söötmisel silmas pidada.

Kui mitte täna, siis homme on kõik farmijuhid puhkustelt tagasi ja söödavad uut silo. Soovitan oma meeskonna siseselt üle vaadata, kas söötmine on korraldatud vastavalt, et kõik protsessis osalejad sellest üheselt aru saavad. 

  1. Söödaratsioon peab põhinema täpsel söötade koostise analüüsil ja toiteväärtuste hindamisel
  2. Jälgi hoolikalt silo KA sisaldust. Eksimused põhjustavad toodangu langust ja ainevahetushaiguste esinemist karjas.
  3. Söötade vahetusel tuleb alati ratsioon üle vaadata ja vajadusel viia sisse muudatused.
  4. Tuleb jälgida tegelikku söömust kõikides söötmisgruppides. Sööda jääkide kogus ei tohiks ületada 5-6%. Väga madal KA söömus viitab põhisööda fermentatsiooni madalale kvaliteedile ja/või kuivainesisalduse muutustele.
  5. Söödad tuleb mikserisse kaaluda täpselt ja ettenähtud järjekorras. Liiga märja silo liigne segamine lõhub kiu struktuuri ja soodustab subkliinilise atsidoosi esinemist karjas.
  6. Lehmad ei tohiks söödalaval sööta välja sorteerida. Seda võib põhjustada miksersegu suur KA sisaldus, halvasti peenestatud ja/või madala kvaliteediga hein või põhk ratsioonis.
  7. Miksersegu tuleb söödalaval lehmadele ette kohendada vähemalt neli korda päevas.