Söötmiskulusid efektiivsemalt juhtides on võimalik saavutada parim kuluefektiivsus. Söödakulu ja piimatoodangut saab vastavalt turuolukorrast tingitud vajadustele efektiivselt juhtida, kui põhisöödad on vähemalt head. 
Halva silo tootmine maksab täpselt sama palju kui hea silo tootmine. Loomakasvatajate ja farmijuhtide töö oluline osa on mõista silo tegemist nii samuti kui agronoomidel ja silotootjatel silo mõju piimatootmisele. 
Silokvaliteet on mõjutatav muuhulgas õige niitmisaja valikuga, lühema ajaga niitmisest silokatmiseni, hekslipikkuse ja kinnisõitmisega. See kõik ei pea tingimata olema seotud suuremate kuludega. Igal juhul peab halba silo kompenseerima suurema jõusöödatarbega (kulud), mis peale selle kahjustab looma tervist (loomaarsti- ja reproduktsioonikulud). Maksimaalne koresöödakvaliteet on eelduseks, et vähendada jõusöödakulusid kilogrammi piima tootmiseks ja lehmade tervise hoidmiseks. Liiga kõrgetest jõusöödakuludest võib järeldada, et sellega tasakaalustatakse silo vähest energia- ja proteiinisisaldust. Kuna seda saab teha lehma kahjustamata ainult mingi kindla piirini, võib oletada, et nendes farmides, kus on madalama kvaliteediga silo, on tõsised terviseprobleemid. 
Söötmiskulud on farmides 30-50% kõigist kuludest, mis on ühtlasi suurim kuluühik loomakasvatuskuludest lehma kohta. Seega on võimalik söötmiskulusid efektiivsemalt juhtides saavutada parim kuluefektiivsus. Söödakulu ja piimatoodangut saab vastavalt turuolukorrast tingitud vajadustele efektiivselt juhtida, kui põhisöödad on vähemalt head. Täna ratsiooni koostamise, jälgimise ja kontrollimise ning silo tulemuste analüüsimise hea tava, et loomakasvataja ja agronoom teevad koostööd, on puudulik. 
Selleks, et karja toodangunäitajate analüüsi kaudu jõuda järelduste ja soovitusteni on lisaks vaja läbi käia järgnev küsimuste-vastuste ahel: Milline on piimatoodangu suhteline seisund? Kas eelmisel ja üleeelmisel aastal lüpsti vähem või rohkem? Kui erinevad või sarnased on kontrolllüpsi ja tangiproovi näitajad? Milliste loomade toodang on liiga madal? Kui pikalt on loom lüpsnud? Millised on haiguste või kõrvalekallete mõju? Lonked ja ainevahetushäired?
Aruta regulaarselt söötmise teemasid oma söötmisnõustajaga. Koosta hea ratsioon kõigile loomagruppidele ja sööda head silo kõigile loomadele, ka noorkarjale! Ära planeeri järgmiseks aastaks halva silo osakaaluks rohkem kui 0%. Seda ei ole lihtsalt rohkem vaja.
Kui Sinu loomad ei söö või neid söödetakse valesti, jäävad nad haigeks. Kui Sa ei taha haigeid loomi oma karja, siis alusta muudatustega! Näiteks väikesed kindlad muudatused farmi töös või ratsioonis parandavad loomade tervist.
Võta ühendust ja leiame, üheskoos Sinuga, karja söötmiseks parimad lahendused.