Kommentaar koostatud 20.mai ilmajaama andmete alusel (EMHI)
Normaaltingimustes toimub taimede kasvamine, kui ööpäevane keskmine temperatuur ületab 5°C.  Igal taimel on oma miinimumtemperatuur. Suurimad efektiivsete temperatuuride summad on Kagu- Eestis. 20. maiks lisandus soojust niivõrd, et kõrrelised said optimaalseks niiteajaks vajaliku efektiivsete temperatuuride summa 200 kraadi Lõuna-Eestis kätte, Võrumaal on kogunenud 210 kraadi. Kesk-Eestis on kraade kogunenud mõnevõrra vähem. Näiteks Väike-Maarjas 139 ja Jõgevamaal 160-170 kraadi. Kuigi viimased päevad on olnud väga kuumad, siis kogunes eelmisel aastal 20. maiks efektiivseid kraade keskmistena pisut rohkem pea igas Eesti piirkonnas.