Head kasutamist ja kõikide murede ning rõõmudega app.terake.eu teemadel võite pöörduda: info@terake.eu

Veebilehel  app.terake.eu tuleb alguses sisestada masinad, haakeriistad ja töötajad. Töötajatega tuleb siduda nende masinad, mida nad igapäevaselt kasutavad. Seejärel tuleb lisada üksuste juhid ehk agronoomid ning töökojajuhataja. Nendele juurde lisada töötajad, kes talle otseselt alluvad. Seejärel tuleb hakata põlde lisama – importima PRIA'st Terake'sse.

Seda saate teha Administreerimine – Integratsioon – laadige e-PRIA’st oma põldude fail

Või ainult põllumaasiivi numbrite info järgi: Administreerimine – Põllud - Import PRIA-st

Kõige lõpuks saab hakata lisama tööülesandeid, kus tuleb märkida juurde, mis masinad seda tööd teha saavad ning kas mõni materjal on ka selle tööga seotud.

GSM valve kaudu on võimalik ka traktorite ja muude masinate integratsioon.

Telefonide kättejagamisel näitaksin meestele, kuidas seda kasutama tuleb hakata. Näitaksin igale kasutajale individuaalselt, kuidas ja mida nad tegema peavad. Alustada tuleb masina valikust, seejärel töö nimetus ning järgmisena haakeriist. Neljas valik on põld, seda tuleb valida ainult siis, kui tööd tehakse põllu peale, muidu tuleb see etapp vahele jätta. Seejärel tuleb sisestada traktori mototunnid ning kütus/adblue ja vajadusel lisainfosse täpsustav kommentaar. Lõpuks tuleb alustada tööga. Kui üks tööülesanne läbi saab, tuleb lõpetada eelnev töö ning kirjutada traktori mototunnid.

Kui tööd tehakse põllu peal, siis on algus sama – tuleb valida masin, tööülesanne ja haakeriist. Neljandas etapis tuleb valida põld, kus tööd tegema hakatakse seejärel algus mototunnid ning tööd alustada. Töö lõpetamisel tuleb valida materjalid (kui on tehtud töö materjalidega) lisada sinna õige materjali nimetus ning kulunud kogus. Seejärel suunduda töö lõpetamisele ning kirjutada lõpu mototunnid ning vajadusel lisainfosse täpsemad kommentaarid. 

Head kasutamist ja kõikide murede ning rõõmudega app.terake.eu teemadel võite pöörduda: info@terake.eu