Minu eesmärgiks on pakkuda loomakasvatajatele koos praktilise nõustamisega tootmiskulude juhtimise terviklahendust, mille abil on võimalik operatiivselt ja mugavalt näha suurt pilti kogu ettevõttest, optimeerida kulusid ja teha õigeid juhtimisotsuseid.

Nii Eestis kui mujal maailmas on kasutusel palju erinevaid karjajuhtimise-, miksersöötjate ja muid spetsiifilisi tarkvarasid, mida müüakse koos vastava tehnikaga. Need on mõeldud valdavalt oma kitsa funktsiooni täitmiseks ja teevad oma töö ka hästi ära, kuid nad on reeglina eraldiseisvalt teistes süsteemidest ega võimalda ettevõttel näha tervikpilti. Lisaks mitmetele erialastele programmidele on igal karjakasvatusettevõttel  olemas ka kontoritarkvara, kus tehakse tootmis- või müügiplaane,  majandustarkvara arvepidamiseks jne. Nii on tervikpildi kokkupanemine väga aeganõudev või lausa võimatu ning otsused sünnivad pigem kõhutundest.

Minu eesmärgiks on pakkuda loomakasvatajatele koos praktilise nõustamisega tootmiskulude juhtimise terviklahendust, mille abil on võimalik operatiivselt ja mugavalt näha suurt pilti kogu ettevõttest, optimeerida kulusid ja teha õigeid juhtimisotsuseid. Olen koos konsultatsiooniettevõttega Infovara analüüsitarkvara QlikView baasil  välja töötanud spetsiaalse lahenduse juhtimisohtude mõõtmiseks, mis konsolideerib töögraafiku jõudluse infoga ning võimaldab seeläbi näha iga tööprotsessi tulemuslikkust. See lahendus võimaldab kulusid efektiivsemalt juhtides saavutada parimat efektiivsuse kasvu piimatoomises lehma/karja kohta, samuti parandada operatiivselt nii piimakarjakasvatuses igapäevast kui  ka pikema perioodi stabiilsust ja jätkusuutlikkust tootmises. Täna Eestis põlumajanduses ärianalüüsi tarkvara puudub, analüüsi tehakse käsitsi või mitme erineva programmiga või jäetakse hoopis tegemata. See ei ole tänapäeva majandustingimustes enam jätkusuutlik.

Spetsiaalselt karjahalduseks kohandatud analüüsilahendus on ühtlasi suurfarmides seni puuduv riskijuhtimise vahend, st tema abil on võimalik oluliselt vähendada karjakasvatuses esinevaid suuremaid juhtimise riske nagu näiteks loomakasvatusjuhi puudulikust kontrollist toodangu kukkumise või kulumaterjalide raiskamise läbi madal jääktulu. Samas kasutavad selliseid lahendusi edukalt paljud äriühingud Eestis ja välismaal.

Kokkuvõttes – karjakasvatuseks spetsiaalselt loodud analüüsilahendus koos asjakohase konsultatsiooni ja toega aitavad teha õigeid loomakasvatuse juhtimise otsuseid, tõsta karjakasvatuse efektiivsust ja saavutada oluline kulude kokkuhoid. Minu hinnangul võib detailset analüüsitud andmetele tuginedes ühes  300 pealises karjas saavutada: 360 kg piima rohkem päevas ehk 0,3eur/kg piima hinna juures 108 eurot.