Töögraafikutel on ajalises dimensioonis kolm vaadet:
1) aastavaade
2) kuuvaade
3) päevavaade
Aastavaade
Siin on näha kuude kaupa planeeritud tundide summa töötajate lõikes.
Aastavaatest kuuvaatesse liikumiseks on tabeli ülalosas kuude nimetuse
kohal silmakujulise ikooniga nupp.

Kuuvaade
Kuuvaates on näha töötaja planeeritud tööde tundide arv päevade kaupa.
Selles vaates on võimalik teha nö "hulgisisestust", kus iga töötaja nime
ees on checkbox ja tabeli all iga kuupäeva valiku tähistav checkbox.
Võimalik on ka tabeli töötaja real soovitud veergudele klikates teha
töötaja/kuupäev valikud - valitud ruutude taust muutub roheliseks.
Valiku tühistamiseks tuleb vastavast veerust või reast valikut tähistav
checkbox tühjendada (linnuke eemaldada).

Tabeli all paikneb sisestusvorm valitud töötajatele/kuupäevadele
tööplaani lisamiseks. Sisestusvormis on võimalik valida töö kellaajad,
töötüüp ja töö toimumise koht, vajadusel lisamärked tähistamaks töötaja
puhkust(P) või haigust (H). Nupu "Salvesta valitud ajad" vajutamisel
määratakse sisestusvormis olevad valikud eelnevalt valitud
töötajatele/päevadele.

Päevavaade
Päeavavaatesse saab siseneda kuuvaatest, tabeli ülaosas on selleks iga
kuupäeva juures "nimekirja" ikooniga nupp. Nupule vajutades näeb vastava
päeva detaile kõikide töötajate lõikes.
Tööde juures on võimalus salvestada vastav plaan töökäsuks. Töökäsk on
konkreetne tööülesanne, mis vajab täitmist. Töögraafik seevastu annab
infot, millal on töötaja tööl.

Töögraafiku kinnitamine
Selleks, et töögraafikust saaks arvestatud tööaeg, on vaja graafikusse
lisatud tööd kinnitada. Selleks on link "Töögraafiku kinnitamine".
Selles vaates kuvatakse töögraafikusse lisatud andmed (töötajad, tööd,
ajad) tabelina. Tabelist on lihtne filtreerida töötajate nime järgi,
kuupäevavahemiku järgi ja kinnitamise staatuse järgi.
Kinnitamiseks on vaja märkida checkbox vastaval real ja vajutada tabeli
ülal olevat nuppu "Vali tööülesanne ja määra valitud graafikujärgsed
tööd tehtuks".

NB! Kui töögraafikus endas on juba tööülesanne määratud, siis määratakse
ka kinnitamisel seesama tööülesanne sõltumata kinnitamise hetkel
rippmenüüst tehtud valikust. Rippmenüü valik on vajalik vaid neile
töödele, mille puhul tööülesannet ei olnud graafiku tegemisel valitud.