Tuhanded piimatootjad kogu maailmas kasutavad UNIFORM-Agri tarkvara oma igapäevases töös. Pidev tootearendus tagab selle, et UNIFORM-Agri tarkvara on alati ajakohane.
  • Karja ülevaade, mis on seis täna, palju tiineid, kinniseid, seemendatud ja praake.
  • Kes tegeleb seemendusega nädalavahetustel ja kuidas on tulemused, mis nädala päeval jäävad konkreetses farmis lehmad kõige paremini tiineks.
  • Kuidas läheb lehmadel, kes poegisid mingis kindlas ajavahemikus, paljud neist on uuesti tiined, mis on nende keskmine piimatoodang jne.
  • Igal karjas oleval loomal on väärtus 10 palli süsteemi ja farmer saab ise panna paika, mis seda hinnet mõjutavad, kas haigusjuhtute arv, laktatsioonide arv või esmaspoegimisiga.
  • Seemendus plaanide koostamise võimalus ja ravikulude arvestamise võimalus .
  • Mobiili äpp info vaatamiseks ja andmete sisestamiseks.

Ketoosi aruanne. Eeldab et lehmade toodang kasvab esimesed 60 päeva ja annab hoiatuse kui toodang ei ole piisavalt kasvanud või on hoopis langenud. Praktikas leiti lonkav lehm laktatsiooni alguses kiiresti üles ning loom sai vajamineva ravi.

Kontroll-lüpsi andmete põhjal söötmise hindamine. Saab analüüsida söötmise efektiivsust söötmisgrupi. Laktatsiooni päevade kui ka individuaalse looma puhul vajutades graafikule. Esimese laktatsiooni lehmad 0-60 päeva 5 söötmisgrupis

Grupeerimine. Mille alusel toimub lehmade liikumine ühest grupist teise? Kui suur on aja kulu nende loomade väljaotsimiseks arvuti süsteemist? Uniform Agri pakub vastavalt teile kehtestatud kriteeriumitele võimaluse loomi grupeerida. Fikseeritakse grupi maksimaalne suurus ja kuhu loomad edasi liiguvad ja mis tunnuste alusel. Saab eristada 1 ja vanemate laktatsioonide loomi.
Sõravärkimise info on värkijate lõikes erinev, aga Uniformi mobiili äpis on eraldi sõravärkimis funktsioon. Selle abil saab anda värkijale kogu karjas olevate loomade info. Värkijal on lihtne leida õige loom, märkida leiud ja töö lõppedes saata see farmi arvutisse. Loomadega tehtud töö kajastub looma tervise andmetes