Uut ja huvitavat laiast maailmast!
Uuring: vähem võib olla rohkem Illionsi Ülikooli Loomakasvatus Instituudi teadlane Phil Cardoso ütles, et antud uurimustöö oli n.ö. „õnnetusjuhtum“. Sama Ülikooli Loomakasvatus Instituudi proffesor James Drackley üliõpilased võrdlesid uurimuses kahte lehmade gruppi, kelledele söödeti erineva energiasisaldusega ratsioon enne poegimist. Esimeses grupis olid lehmad, kellele anti tarbest kõrgema energiasisaldusega ratsiooni ja teises grupis olid lehmad, kellele anti tarbest väiksema energiasisaldusega ratsiooni. Leiti seda, et kui lehmi söödeti enne poegimist ratsiooniga, mille energiasisaldus oli tarbest madalam, siis sellel on positiivne mõju peale poegimist.
http://www.agweb.com/livestock/dairy/article/for_cows_less_can_be_more/

 "Udaravill" säästab lüpsiaega
Uuring Šveitsi Piima Kompetentsikeskuses tõestas, et "udaravill" võib vähendada lüpsile kuluvat aega. Eriline puitvillast kiududega udara puhastamine puhastab ja stimuleerib üheaegselt.

Nõudlus suurte rehvidega piimataksode järgi
Rehvid on oluline faktor, kas piima "veoauto" olukord on selge operatsioonis või mitte. Tänu suurtele rehvidele ületab ka mobiilne piimatakso uksepakud ja auklikud teelõigud probleemideta.

"Kabier" on lühend sõnadest vasikas ja õlu. 
Dahler pere Šveitsis on tulnud välja millegi erilisega oma karjas. "Kabier" ehk veiseid "masseeritakse" õluga