Selleks, et karja toodangunäitajate analüüsi kaudu jõuda järelduste ja soovitusteni on lisaks vaja läbi käia järgnev küsimuste-vastuste ahel: Milline on piimatoodangu suhteline seisund? Kas eelmisel ja üleeelmisel aastal lüpsti vähem või rohkem? Kui erinevad või sarnased on kontrolllüpsi ja tangiproovi näitajad? Millal proove võetakse? Milliste loomade toodang on liiga madal? Kui pikalt on loom lüpsnud? Millised on haiguste või kõrvalekallete mõju? Mastiidid (kliinilised, subkliinilised), lonked, ainevahetushäired?

Vähese piimatoodangu põhjused (kogused, koostisained)

1. Liiga vähe põhi- või jõusööta

 

2. Vähenenud söömus järgnevate põhjuste tagajärjena:

 

a) Vatsa funktsioonihäired

-Struktuurse toorkiu vähesus või tugev pH-väärtuse kõikumine liiga suure koguse jõussööda tõttu ühes söögikorras

-Vähene või liigne seeduv valk

-Liiga kõrge rasvasisaldus (kuni 5% kaitsmata rasva sisalduse juures     jõusöödas ei ole probleem)

-Liigselt kergestiseeduvaid süsivesikuid

-Äkilised ratsioonimuutused

-Kohanemisfaas peale ratsioonimuutust või uut jõu- või koresööta

 

b) Vähe vett või mittekvaliteetne vesi

 

 

c) Mittekvaliteetne koresööt

- Saastunud silo, hallitus, vana sööda jäägid söödakäigus (söödakäike peab puhastama vähemalt 1x päevas)

 

d) Mittekvaliteetsed jõusöödakoostisosad

- Halvasti granuleeritud, liiga kõrge rasvasisaldus

 

e) Halvad pidamistingimused

- Halvad lamamisasemed = vähenevad lamamis- ja mäletsemisaeg - väheneb söömus ja langeb toodang

- Liiga vähe söömiskohti

- Ebasoodne jootjate paigutus

 

f) haigused

 

 

  • Liiga vähe proteiini ratsioonis

- Selektiivne söömine; on lehmi, kes eelistavad maisisilo, teised eelistavad aga rohusilo, kui võimalus tekib, valivad mida söövad" võimaldab tasakaalustamata energia,-proteiini ja toorkiusöömist

 

  • Infektsioon- ja invasioonhaigused (leptospiroos, fastsioloos jne.)

 

Madala piimatoodangu analüüs

Anamnees

Kontrollida, kas tegemist on tõesti madala piimatoodanguga

- Seisundid eelmisel ja üleelmisel aastal

- Kontrolllüpsi tulemuste võrdlemine tangiprooviga

- Proovivõtuajad

Millistel loomadel on vähene toodang

- Uuslüpsi algus

- Pikalt lüpsnud

- Palju poeginud lehmad

- Esmaspoegija

Haigused või kõrvealekalded

- Mastiidid (kliinilised, subkliinilised)

- Lonked

- Ainevahetushäired

- Pikenenud poegimisvahemik

Lehmade ja söötmisrežiimi hindamine

a. Lehmadel individuaalne toodangu hindamine

- Kontrolliprotokollid

- Kontrolllüpsi tulemused

- Individuaalsed laktatsiooniandmed

- Toodangu standard lehma kohta (kui on kohaldatav)

- Esmaspoegijate 100-päeva toodang

- Laktatsioonijärk

b. Sööda koostisosade ja söödaratsiooni hindamine

- Mida söödetakse?

- Hetkel söödetavate koresöötade analüüs

- Piimatoodangule suunatud sööda koostis ja söödavus

- Kui palju söödetakse?

- Millal söödetakse?

- Kuidas söödetakse? (grupeerimine)

- Poegimisaegne söötmine

- Ratsioonis jõusöödaosakaalu tõstmise kiirus

- Maksimaalne jõusööda kogus

- Viimase jõusöödapartii protokoll

- Joogivesi (kvaliteet, kvantiteet)

- Jõusööda jaotumine päevas karjamaa- ja laudaperioodil?

- Tarbitav jõusöödakogus lehma kohta päevas?

c. Lehmade hindamine

- Toodangu- /söötmisgruppide hindamine

- Konditsiooni hindamine seoses laktatsioonijärguga

- Väljaheite analüüs (konsistents, koostis, seeduvuse aste)

- Söömiskäitumine (kas kõik loomad tulevad söödakäigu juurde, kas kõik saavad samal ajal süüa jne.)

d. Lauda management´i hindamine

- Loomade paigutustihedus

- Üldine, pealiskaudne söödakvaliteedi hindamine

- Gruppide paiknemine

- Kes lüpsab ja kes söödab?

e. Pidamistingimuste hindamine

- Söötmislõastus (seisukord)

- Söömiskohad

- Jootjate arv ja suurus

- Jõusööda pakkumine lüpsirobotis

- Hügieen