Viljavahelduses saab kultuure ja maakasutusi mitme põllu kaupa korraga
määrata.
Viljavahelduses saab kultuure ja maakasutusi mitme põllu kaupa korraga
määrata.

Põldude valimine toimub esimeses veerus paikneva checkboxi abil. Neile
märgitud põldudele saab andmed lisada nupu "Määra kultuurid valitud
põldudele" nupu abil. Avaneb dialoog, kus valida millisele saagiaastale
seaded lähevad, kultuur, sort, maakasutus.

"Seadista vaade" all on võimalik saagiaastate veerge vaatest välja
lülitada, kuna vaikimisi pilt on suhteliselt kirju (2013...2023
saagiaastad).