Karel kuningas

IT lahendusi ettevõtete andmehalduseks ja analüüsiks

TERAKE

TERAKE on kiire, lihtne ja täpne tööaja mõõtmise abimees, mis aitab Sul jooksvalt täita vajaliku infoga põlluraamatut ning hoiab ettevõtte kulud kontrolli all. Terake säästab kasutajale suure hulga aega ja raha - masinakulud, tarvikud, materjalid ja tööaeg. ÄPP Terake annab kiire ülevaate põllul tehtust. Info sisestatakse viie nupule vajutusega. Äppi loojad on olnud tihedas koostöös põllumajandustootjatega ning on aru saanud millisest otsast tuleb tulemust mõõtma hakata. „Terake on kiire, lihtne ja täpne tööaja mõõtmise abimees, mis aitab jooksvalt täita vajaliku infoga põlluraamatut ning hoiab ettevõtte kulud kontrolli all. Kõik kulud on kontrolli all ehk Terake säästab kasutajale hulga aega ja raha - masinakulud, tarvikud ja materjalid, tööaeg ja juhtimiskulud. Kõik andmed lisatakse töö käigus tööprotsessis osaleja enda poolt, mis annab kõige täpsema ja vahetuma informatsiooni põllul toimuvast,“


Analüütika

Olen üles ehitanud IT lahendusi põllumajandusettevõtete andmehalduseks ja analüüsiks. Eelnevate põlvkondade põllumehed tegid  järeldusi selle baasilt mida nad viiel hektaril, viie looma puhul viie meelega tunnetasid. Täna on sageli tegemist sadade, kui mitte tuhandete, loomade ja hektaritega ja inimese meeltest kipub väheks jääma ja isegi kui jätkub, on alati hea teada, et lisaks arvamusele on kusagil ka andmed ning need toetavad arvamust. Ma oskan põllumajandus protsesse kirjeldada arvudena ning nendest arvudest näha seda, mida lehm teile niisama rääkima ei tule. Mida enam me tahame teada, seda enam andmeid tekib. Mida enam andmeid tekib, seda raskem on seal orienteeruda. Probleemist üle olemiseks on vaid üks viis – korralik andmete kogumine ja haldamine. Selleks ei pea ennast IT lahenduste soetamisel vigaseks maksma – piisab ka sellest kui koostöös teeme infovajaduse kohta analüüsi, korjan vajalikud andmed kokku ning analüüsin neid enda vahenditega. 

TOOTED ja TEENUSED

TerakeTerake ÄPPUniformAgriQlikViewCowSignalsKarjaturg